De Poppenkraam

Dagcentrum, na schoolse opvang en of  begeleiding.
Voor kinderen met een achterstand in hun ontwikkeling.

De Poppenkraam is een kleinschalig particulier dagcentrum, voor kinderen van 0-12 jaar met een verstandelijke, en of lichamelijke beperking, of stoornis in het autismespectrum. Wij richten ons hierbij vooral op kinderen met een achterstand in hun ontwikkeling, en gebruik willen maken van onze op maat gerichte, betaalbare ondersteuning. Deze ondersteuning, opvang en/of  begeleiding vind plaats in een gemoedelijke persoonlijke sfeer.

PICT0279.JPG

Visie
Omdat ieder kind uniek is, kan deze specifieke kleinschalige opvang en/of begeleiding heel gevarieerd, en in verschillende vormen worden gerealiseerd. Wij richten ons op de opvang en/of begeleiding  gedurende de dag en bij schoolgaande kinderen uiteraard na  schooltijd.

Aan de orde kunnen komen :
Bijvoorbeeld ontspanning, vrijetijdsbesteding, vaardigheden eigen maken, spelenderwijs de ontwikkeling stimuleren enz.

PICT0257.JPG

Zij hebben behoefte aan zorg op maat. Vandaar dat gewerkt wordt vanuit individuele benadering en desgewenst met persoonsgerichte begeleidings-plannen. Het is de visie van de Poppenkraam om ouders en kinderen te ondersteunen. Wij werken vanuit mogelijkheden van het kind. We benaderen het kind vanuit zijn eigen leefwereld. De zorg die wordt geboden wordt uiteraard afgestemd met de ouders. Belangrijke pijlers zijn, de kleinschaligheid waardoor het kind zich snel zal thuis voelen, het plezier en welbevinden van het kind.

PICT0259.JPG

Wij werken met individuele persoonlijke begeleiding, alswel groepsactiviteiten als kringspel, muziek, creatieve activiteiten,  buitenspel, kinderboerderij enz. Veel ouders kiezen voor deze kindgerichte kleinschalige, verzorging, ondersteuning en/of opvang op maat.

Aanmelden
De eerste informatie is bij voorkeur telefonisch. Desgewenst vindt er geheel vrijblijvend, een eerste informatief gesprek plaats.

Intake
Na het informatief gesprek vind er een mondelinge intake plaats.

Hierbij komt o.a. aan de orde;

  • het ontwikkelingsverloop van het kind, en andere relevante informatie omtrent het kind.
  • Evt. wordt de ouders verzocht een vragenlijst in te vullen.
  • We kijken samen naar de hulpvraag.

PICT0271.JPG

Begeleiding
De begeleiding en/of opvang bestaat in eerste instantie uit een kennismaking met het kind. Vervolgens gaan we desgevraagd een stappenplan opzetten naar aanleiding van de behoefte en hulpvraag die samen met de ouders opgesteld wordt. Wij bieden begeleiding en/of opvang afgestemd op de individuele persoonlijke wensen en behoeften van het kind en de ouders. Een klimaat waarbinnen het kind zich veilig, en vooral thuis voelt. Dit is een voorwaarde om zich spelenderwijs te kunnen ontwikkelen.

PICT0284.JPG

Wij bieden een stabiele omgeving waarin persoonlijke aandacht, rust, creativiteit en activiteit geboden wordt. Een tweehoofdige bezetting en een kleine groep. Wij bieden kwaliteit, veelmogelijkheden en flexibiliteit. Tevens een goed overleg. Wij zijn zeer enthousiast en werken met een volledige inzet. Wanneer nodig vind er een evaluatie plaats met ouders en begeleidster over het verloop en de vorderingen van het kind. Zonodig kan informatie gegeven worden over een evt. aanvraag van een p.g.b. of doorverwijzing naar een meer gespecialiseerde instelling.

Openingstijden van de Poppenkraam
De Poppenkraam  is open voor de kinderen van maandag tot en met donderdag, tijden en evt. andere dagen in overleg.

Contact
Anja van der Velden 040-2052824 / Nelly Fredriksz 040-2052839

PICT0287.JPG