Voordelen voor u als ouder

Deskundige begeleiding
De medewerkers van de Poppenkraam zijn hoog gekwalificeerde, professionele en ruim ervaren medewerkers. Zij hebben na hun diplomering meerdere relevante cursussen en seminars gevolgd en blijven op deze manier de recente ontwikkelingen op de voet volgen.

We hebben de volgende cursussen en opleiding van Stichting Scope gevolgd;

 • leespraat 1 2 3
 • rekenlijn
 • We hebben de opleiding Coaching Leespraat met goed gevolg afgerond.

Individuele begeleiding
We zijn gekwalificeerd om;

 • kinderen professioneel te coachen met leespraat en rekenlijn.
 • directe opvoeders van de kinderen die we begeleiden te coachen in het toepassen van leespraat en rekenlijn.

Preventief werken
We benadrukken het grote belang van kinderen zo jong mogelijk te kunnen begeleiden. We spreken uit ervaring dat we daardoor de achterstand in de ontwikkeling van de kinderen zo veel mogelijk kunnen beperken.

Begeleiding op locatie
Het is ook mogelijk dat we uw kind op locatie begeleiden zoals bv;  reguliere basisschool, peuterspeelzaal en kinderdagverblijven. Dit ter ondersteuning en voor het uitreiken van handvaten zodat de mogelijkheden van het kind optimaal tot ontwikkeling komen.

Wat is leespraat
Leespraat is een speciale methode voor het leren lezen én praten voor kinderen met downsyndroom en andere kinderen die voor hun taal/spraak ontwikkeling gebaat zijn bij een methode gebaseerd op visuele ondersteuning en kleine stapjes.

Waarom leespraat

 • Lezen en praten gaan hand in hand
 • Deze methode is al geschikt voor zeer jonge kinderen
 • Het sluit aan bij de belangstelling van het kind
 • Het is spelenderwijs leren
 • Lezen is vanaf het begin begrijpend lezen
 • Functioneel voor het leren praten
 • Het is een goede methode voor kinderen met zwakke auditieve vaardigheden
 • De methode biedt een geïntegreerd oefenprogramma voor thuis en op school
 • Het is een doorgaande lijn vanaf de eerste leeswoordjes tot en met het technisch en begrijpend lezen op de basisschool

Wat is rekenlijn
Een rekenmethode voor kinderen met downsyndroom en andere kinderen die baat hebben bij het spelenderwijs rekenen in kleine stapjes.

Waarom rekenlijn

 • De stapjes zijn voor ieder individueel kind zo klein als mogelijk
 • Deelvaardigheden worden apart van elkaar aangeleerd waardoor verwarring en onbegrip wordt vermeden
 • We starten eerst met een voorbereidend rekenproces
 • Spelenderwijs leren
 • Op zeer jonge leeftijd al een geschikte methode
 • De methode biedt een doorgaande lijn en sluit aan bij de rekenmethode op de basisschool