De Poppenkraam

Begeleidingscentrum voor kinderen met een achterstand in hun ontwikkeling.

De Poppenkraam is een particulier begeleidingscentrum voor kinderen met een verstandelijke beperking en/of lichamelijke beperking en/of stoornis in het autismespectrum. Wij richten ons hierbij vooral op kinderen met een achterstand in hun ontwikkeling, die gebruik willen maken van onze professionele en op maat gerichte betaalbare ondersteuning.
We ondersteunen in dit proces het kind en desgewenst de ouders en evt. school.

PICT0279.JPG

Visie
We benadrukken het belang van een, zo vroeg mogelijke, vanaf nul jaar!, professionele ondersteuning en begeleiding van de ontwikkeling van het kind. Dan halen wij het maximale eruit binnen de mogelijkheden van het kind. Dit vindt plaats in een individuele gemoedelijke persoonlijke sfeer.
Omdat ieder kind uniek is, kan deze specifieke begeleiding heel gevarieerd en in verschillende vormen worden gerealiseerd. We richten ons op deze speciale kinderen vanaf nul jaar, en uit onze ervaring blijkt dat er wat betreft ontwikkeling geen plafond is.

PICT0257.JPG

Deze kinderen hebben behoefte aan zorg op maat. Vandaar dat er gewerkt wordt vanuit een individuele benadering en met persoonsgerichte begeleidingsplannen.
Wij kijken naar mogelijkheden en kansen, naar wat het kind wel kan.

PICT0259.JPG

Begeleiding
Wij bieden persoonlijke begeleiding afgestemd op de individuele wensen en behoeften van het kind en de ouders en evt. in samenwerking met school.
Een stabiele omgeving waarbinnen het kind zicht veilig en vooral thuis voelt. Dit is een voorwaarde om zich spelenderwijs te kunnen ontwikkelen. Wij zijn zeer enthousiast en werken met een volledige inzet, waarbij het kind centraal staat.

  • Vanuit een vaste structuur en een veilige omgeving kan de sociaal emotionele ontwikkeling van het kind zich optimaliseren.
  • We werken met een speciaal ontwikkelingsprogramma ten behoeve van het bevorderen en stimuleren van de communicatie. Deze methode is specifiek persoonlijk afgestemd op de belevingswereld van elk uniek kind.
  • Een betere communicatie is o.a. een belangrijk speerpunt voor het vergroten van de zelfredzaamheid. Voor de zelfstandigheid van het kind is het van groot belang om alle aspecten van de zelfredzaamheid te vergroten.
  • Om deze zelfstandigheid van het kind te bevorderen werken we met speciale programma‚Äôs. Hierin worden voor het kind relevante vaardigheden eigen gemaakt.

PICT0271.JPG

Aanmelden en intake
De eerste informatie is bij voorkeur telefonisch.
Desgewenst vindt er een eerste informatief gesprek plaats.
Daarna vindt er een persoonlijke intake plaats bij voorkeur samen met het kind.
Hierbij komt o.a. aan de orde:

  • Het ontwikkelingsverloop van het kind.
    En andere relevante informatie omtrent het kind.
  • In overleg met de ouders wordt gekeken naar de hulpvraag.

PICT0284.JPG

Openingstijden van de Poppenkraam
De Poppenkraam is beperkt open van maandag tot en met vrijdag.
Tijden in overleg.

Contact
Begeleidingscentrum De Poppenkraam, Veldhoven.
Tel.: 06-41478844 of 040-2052839

PICT0287.JPGAnja van der Velden en Nelly Fredriksz